Πιστοποιητικά ανάλυσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

NOVASIN GEL

EN 13727

NOVASIN GEL

EN 1500

NOVASIN GEL

EN 13624

NOVASIN GEL

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΟΚΟΛΟ

National and Kapodistrian University of Athens

NOVASIN IN VITRO WOUND HEALING ASSESMENT

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

ΑΝΤΙΙΚΟ & ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ EN 14476 NOVASIN PASTEUR INSTITUTE

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΥ & ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ EN 13727 & EN 13624

QACS LAB - ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ EN 13704

QACS LAB - BAKTHΡΙΟΚΤΟΝΟ EN 1276

QACS LAB - ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ EN 1650

QACS LAB - QUALITY ASSURANCE & CONTROL SYSTEMS

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

QACS LAB - QUALITY ASSURANCE & CONTROL SYSTEMS

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

QACS LAB - CHEMICAL DISINFECTANTS AND ANTISEPTICS - EN 1500

Scroll to top